A memória logikai felépítése, műveletei

 

A memóriát úgy kell elképzelnünk, mintha gyufásdobozokból fölépítenénk egy nagy szekrényt. Minden egyes dobozra (rekeszre) sorszámot írunk 0-tól., ez a sorszám lesz a memóriarekesz címe. Minden egyes rekeszben 8 bitet, vagyis 1 bájtot lehet eltárolni, tehát egy rekeszbe 0 és 255 között tudunk (egész, nem negatív) számokat tárolni. A memórián a CPU alapvetően kétfajta műveletet hajthat végre: az olvasást és az írást.

Olvasáskor a CPU a címbuszra helyezi annak a rekesznek a címét, melynek tartalmára szüksége van. Az adott rekesz tartalmát a memória az adatbuszra helyezi, ahonna a CPU leolvassa. A következő ábrán a 125. sorszámú memóriarekeszből olvassuk ki az adatot (147). A vezérlőbuszon jelzi a processzor, hogy olvasni akarja a memóriát.

memoria read

Íráskor a CPU a memóriarekesz címét a címbuszra, és a beírandó adatot az adatbuszra helyezi, míg a memória a cím által kijelölt rekeszbe helyezi az adatot. A következő ábrán a 125. sorszámú memóriarekeszbe írja ki a CPU az adatot (147). A vezérlőbuszon jelzi a processzor, hogy írni akarja a memóriát. 

memoria write

(Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amikor a memóriáról beszélünk, mindig oda kell képzelnünk a memória vezérlő áramkört is, mely ezeket a folyamatokat vezérli.)

A címbusznak legalább olyan szélesnek (annyi bitesnek) kell lennie, ahány memóriarekeszt fizikailag meg akarunk címezni. 1MB Memória esetén például ez 20 bitet jelen. Minden újabb bit hozzáadása 2-szeresével növeli a megcímezhető memóriát. 32 biten például már 4GB címezhető meg. Természetesen nem kell ennyi memóriával rendelkeznünk, ez csak a lehetséges maximum.

Az adatbusz szélessége az egy címzéssel beírható illetve kiolvasható memóriarekeszek (bájtok) számát adja meg. 8 bites adatbusszal 1 bájt, 16 bites adatbusszal 2 byte, 64 bites adatbusszal 8 bájt olvasható ki egyetlen címzéssel. Megcímezni mindig az első rekesz tartalmát kell, és sorrendben az ezeket követőket is kiolvassa, illetve beírja a művelet.

 

Kérdések

  1. Mutassa be a memória modelljét!
  2. Mekkora számot tárolhatunk a memória egy rekeszében?
  3. Milyen műveletek hajthatók végre a memórián?
  4. Mutassa be az olvasás műveletét!
  5. Mutassa be az írás műveletét!
  6. Mit befolyásol a címbusz szélessége? Mondjon példát rá!
  7. Mit befolyásol az adatbusz szélessége? Mondjon példát rá!

 

Advanced Programmable Interrupt Controller

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.